Control & Rework service

Spedition Dąbrowski specjalizuje się w wykonywaniu usługi kontroli jakości. Usługa ta przeprowadzana przez naszych pracowników, polegająca na badaniu komponentów zgodnie z instrukcją klienta jest bardzo wydajną i skuteczną metodą zmniejszenia ilości wadliwych komponentów co skutkuje zmniejszeniem reklamacji u odbiorców. Usługa ta obejmuje badanie komponentów zarówno pod kątem cech wizualnych, jakościowych jak i ilościowych.

Nasze działania w zakresie kontroli obejmują:

  • selekcję wizualną
  • kontrolę technikami pomiarowymi (certyfikowane narzędzia pomiarowe)
  • kontrolę jakości gotowych wyrobów jak i półproduktów
  • wyselekcjonowaniu i wymianie wadliwych komponentów wraz z ich opisaniem
  • kompletowaniu zgodnej partii zgodnie z instrukcją pakowania określoną przez klienta

Ponadto oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z reworkiem. Obejmuje on szereg czynności dotyczących pakowania, przepakowywania i kompletowania gotowych wysyłek dla odbiorcy.

Usługa ta przeprowadzana przez naszych pracowników polega na odpowiednim pakowaniu lub przepakowywaniu w celu zmiany rodzaju opakowań zmagazynowanych wcześniej w naszym magazynie komponentów zgonie z instrukcją pakowania określoną przez klienta.

Nasze działania w zakresie reworku obejmują:

  • przepak w celu zmiany rodzaju opakania
  • przepak w celu zmiany sposobu pakowania
  • kompletowanie wysyłek do odbiorcy zgodnie ze specyfikacją klienta
  • mycie i dezynfekcja opróżnionych opakowań