Logistyka

Od 2004 roku Spedition Dąbrowski dysponuje powierzchniami magazynowymi o powierzchni 2000m2 położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu możemy świadczyć usługi wspomagające Państwa procesy planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań Państwa jako klienta.

Nasze działania logistyczne obejmują: obsługę klienta, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, zaopatrywanie w części / komponenty, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były jak najbardziej zgodne z regułą "7R" czyli right product, right quantity, right value, right place, right time, right customer, right price co oznacza zapewnienie dostępności właściwego produktu we właściwej ilości, we właściwym czasie, właściwej jakości, właściwym miejscu, właściwemu klientowi we właściwej cenie.